Sciweavers

Share
INFOCOM
2011
IEEE

Does wireless sensor network scale? A measurement study on GreenOrbs

11 years 6 months ago
Does wireless sensor network scale? A measurement study on GreenOrbs
Yunhao Liu, Yuan He, Mo Li, Jiliang Wang, Kebin Li
Added 30 Aug 2011
Updated 30 Aug 2011
Type Journal
Year 2011
Where INFOCOM
Authors Yunhao Liu, Yuan He, Mo Li, Jiliang Wang, Kebin Liu, Lufeng Mo, Wei Dong, Zheng Yang, Min Xi, Jizhong Zhao, Xiang-Yang Li
Comments (0)
books