Sciweavers

Share
60 search results - page 1 / 12
» iwcmc 2006
Sort
View
IWCMC
2006
ACM
12 years 6 months ago
Location-aware key establishment in wireless sensor networks
Fang Liu, Jose Manny Rivera, Xiuzhen Cheng
IWCMC
2006
ACM
12 years 6 months ago
Estimation based erasure-coding routing in delay tolerant networks
Yong Liao, Kun Tan, Zhensheng Zhang, Lixin Gao
books